Organizace výuky od 17. do 21. května 2021

Sdělení rodičům

Informace k povinné prezenční výuce (ve škole) v tomto týdnu

  • Povinná prezenční výuka pro žáky 1. stupně (1. až 5. třídy) bude probíhat dle rozvrhu ve všechny vyučovací dny.
  • Povinná prezenční výuka pro žáky 2. stupně bude probíhat rotačně (střídavě). V tomto týdnu pro žáky 8. a 9. třídy. Vypracované úkoly za období od 10. do 14. května odevzdají v tištěné formě při nástupu na prezenční výuku třídním učitelům.

Informace k povinné distanční výuce (z domova) v tomto týdnu

  • Žáci 6. třídy si v pondělí 17. května od 12:00 do 13:00 h vyzvednou jednotlivě ve vestibulu školy výukové materiály na týden od 17. do 21. května v tištěné podobě nebo pro vzdělávání využijí online úložiště Výuka v menu webových stránek školy, případně aplikaci Teams v Office365.
  • Žáci 7. třídy si v pondělí 17. května od 11:00 do 12:00 h vyzvednou jednotlivě ve vestibulu školy výukové materiály na týden od 17. do 21. května v tištěné podobě nebo pro vzdělávání využijí online úložiště Výuka v menu webových stránek školy, případně aplikaci Teams v Office365.

Informace k individuálním konzultacím, provozu školní družiny a stravování

  • Pro žáky 6. a 7. třídy jsou v tomto týdnu umožněny individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen i zákonný zástupce žáka. Individuální konzultace v budově školy budou probíhat po individuální domluvě s vyučujícím daného předmětu.
  • Jsou umožněny skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd podle jejich potřeby, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině (účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná, podmínkou je podstoupení testování)
  • Školní družina bude pro žáky 1. až 5. třídy v tomto týdnu v provozu od 6.30 h.
  • Žáci během prezenčního a distančního vzdělávání mají nárok na oběd. Oběd si mohou vyzvednout od 11:40 do 14:00 h ve výdejně školy. Žáci stravující se v rámci projektu „Obědy do škol“ si musí oběd vyzvednout osobně a sníst jej v jídelně školy.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole předepsanou ochranu úst a nosu dle nařízení vlády.

Mgr. Přemysl Čapanda
ředitel ZŠ Jarošova