Organizace výuky od 24. května 2021

Sdělení rodičům

Informace k povinné prezenční výuce (ve škole)

  • Povinná prezenční výuka pro žáky 1. stupně (1. až 5. třídy) bude probíhat dle rozvrhu ve všechny vyučovací dny.
  • Povinná prezenční výuka pro žáky 2. stupně (6. až 9. třídy) bude probíhat dle rozvrhu ve všechny vyučovací dny.
  • Žáci 6. a 7. třídy odevzdají vypracované úkoly za období od 17. do 21. května v tištěné formě při nástupu na prezenční výuku třídním učitelům.

Informace k doučování

  • Pro žáky školy jsou umožněny individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen i zákonný zástupce žáka. Individuální konzultace v budově školy budou probíhat po individuální domluvě s vyučujícím daného předmětu.
  • Jsou umožněny skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd podle jejich potřeby, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině (účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná, podmínkou je podstoupení testování)

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole předepsanou ochranu úst a nosu dle nařízení vlády.

Mgr. Přemysl Čapanda
ředitel ZŠ Jarošova