Akce pro děti ve školní družině

Akce ve ŠD ZŠ Jarošova

V měsíci květnu si děti vyzkoušely zasadit řeřichu do kelímků. Všem se tato činnost zalíbila a vyrostlou řeřichu si vzali domů, kterou jim rodiče mohli nakrájet a nasypat na chléb s máslem nebo rohlík. Dále se pak děti bavily hledáním pokladu zajíčka „Ušáčka“, přitom plnily úkoly na šesti stanovištích. Odpovídaly na otázky z okruhu pohádek, přírody i matematiky. Úkoly byly sestavovány dle tříd podle věku a náročnosti. Děti byly do hry velice zapálené a braly ji vážně. Za odměnu dostaly bonbonek, čokoládový penízek, který byl přilepen na papírovém zajíčkovi a diplom.

Michaela Němcová
vychovatelka školní družiny