Žáci ZŠ Jarošova v okresním kole soutěže Mladý zahrádkář

Úspěch v soutěži Mladý zahrádkář ZŠ Jarošova

Ve středu 16. června 2021 proběhlo v areálu sekretariátu Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář, kterého se zúčastnili tři žáci 5. ročníku ZŠ Jarošova navštěvující environmentální  kroužek.

Také letošní ročník soutěže probíhal ve dvou věkových kategoriích žáků 4. až 6. tříd ZŠ a 7. až 9. tříd ZŠ. V kategorii mladších žáků se do této akce z naší školy zapojili tři žáci 5. ročníku.

Děti soutěžily ve dvou disciplínách. Čekal je náročný test o 45 otázkách a následná poznávačka 40 různých větviček okrasných a ovocných stromů a keřů, pokojových rostlin, bylinek, plevelů, semen zeleniny a květin.

Po splnění těchto dvou částí nastalo vyhodnocení.

A jaké bylo umístění žáků ZŠ Jarošova? Skvělé!

  1. místo – Damián Štefka
  2. místo – Karin Somolová
  3. místo – Adéla Havlásková

Žák Damián Štefka postupuje do národního kola, které má proběhnout v měsíci říjnu 2021 v Praze nebo Brně.

Soutěžícím blahopřeji, děkuji za velmi pěkné výsledky a reprezentaci školy v této náročné soutěži. Doufám, že je zájem o přírodovědnou oblast neopustí a zapojí se do této zahrádkářské soutěže i v dalších letech.

Mgr. Marie Febrová