Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2021/22

Škola

Čtvrtý ročník:

Cvičení z českého jazyka
Cvičení z matematiky

Žáci budou s přihlédnutím ke svému výběru a rozhodnutí ředitele školy o zařazení do výuky navštěvovat 1 volitelný předmět.

Pátý ročník:

Cvičení z českého jazyka
Cvičení z matematiky
K
onverzace v anglickém jazyce

Žáci budou s přihlédnutím ke svému výběru a rozhodnutí ředitele školy o zařazení do výuky navštěvovat 1 volitelný předmět.

Šestý ročník:

Dramatická výchova
Etická výchova
Sportovní výchova
Výtvarné projekty

Žáci budou s přihlédnutím ke svému výběru a rozhodnutí ředitele školy o zařazení do výuky navštěvovat 1 volitelný předmět.

Sedmý ročník:

Dramatická výchova
Etická výchova
Sportovní výchova
Výtvarné projekty

Žáci budou s přihlédnutím ke svému výběru a rozhodnutí ředitele školy o zařazení do výuky navštěvovat 1 volitelný předmět.

Osmý ročník:

Informatika
Seminář dějepisný
S
portovní výchova
Technické činnosti

Žáci budou s přihlédnutím ke svému výběru a rozhodnutí ředitele školy o zařazení do výuky navštěvovat 2 volitelné předměty.

Devátý ročník:

Informatika
Seminář dějepisný
Sportovní výchova
Technické činnosti   

Žáci budou s přihlédnutím ke svému výběru a rozhodnutí ředitele školy o zařazení do výuky navštěvovat 2 volitelné předměty.

Volitelné předměty mají časovou dotaci 1 h vyučování týdně.

Nabídka volitelných předmětů v pdf ke stažení