Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Sdělení rodičům

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 pro žáky všech ročníků ZŠ Jarošova začne ve středu 1. září 2021.  Žáci se dostaví do školy tak, aby jejich vzdělávání mohlo být zahájeno v 8.00 h.

Chlapci a děvčata, kteří nastupují do 1. třídy, se společně se svými rodiči shromáždí ve vestibulu v přízemí školy, kde proběhne zahájení školního roku. Po jeho ukončení se žáci přemístí do své třídy, kde se jim bude věnovat třídní učitelka.

Vzdělávání žáků 2. až 9. třídy bude probíhat v jednotlivých třídách pod vedením třídních učitelů od 8.00 h do 9.40 h.

Činnost školní družiny bude obnovena ve středu 1. září 2021. Tento den bude zahájen obvyklý provoz od 6:30 h.