Doučování žáků ZŠ Jarošova

Sdělení rodičům

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od měsíce září 2021 se ZŠ Jarošova zapojila do Národního plánu doučování, jehož cílem je zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky a zajistit přednostní doučování těm žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Doučování bude probíhat na obou stupních základní školy v předmětech jazyk český, jazyk anglický, jazyk ruský a matematika mimo hlavní vyučovací proces. Tímto Vás rodiče žádám o vstřícnost a spolupráci, pokud se bude jednat o Vaše dítě.

Děkuji a těším se na spolupráci.

Mgr. Přemysl Čapanda
ředitel ZŠ Jarošova