Slavnostní uvítání prvňáčků

Dne 1. září 2021 proběhlo na naší škole slavnostní uvítání prvňáčků. Chlapci a děvčata, kteří nastoupili letos do 1. třídy, se společně se svými rodiči a dalšími hosty shromáždili ve své třídě v přízemí školy, kde je úvodním slovem přivítala třídní učitelka Mgr. Pavlína Bláhová, krátkým představením žáci naší školy, milým projevem zástupkyně města Mgr. Stanislava Gorecká a také náš pan ředitel Mgr. Přemysl Čapanda.

Věříme, že naši noví prvňáčci vykročili tou správnou nohou a nezbývá než jim popřát dobrý start.

Slavnostní přivítání prvňáčků na ZŠ Jarošova