Autor: Pavlína Bláhová

Záložky do knih ZŠ Jarošova

Záložka do knihy spojuje školy

Již druhým rokem se žáci ZŠ Jarošova účastnili projektu při příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven „Záložka do knihy spojuje školy“. Cílem projektu bylo navázání kontaktů a spolupráce mezi českými a slovenskými školami, podpora čtenářství a poznání života dětí v obou zemích prostřednictvím výměny záložek. Žáci 1. až 6. třídy měli za úkol, libovolnou technikou ztvárnit téma Můj literární příběh čeká na tvé přečtení.…
Číst více

Preventivní program ZŠ Jarošova

Preventivní program – Hygiena člověka

Preventivní program „Hygiena člověka“ pro žáky 1. a 2. ročníku proběhl 25. května 2022. Věděli jste, že pátý květnový den byl už před třinácti lety vyhlášen jako Mezinárodní den hygieny rukou? Při té příležitosti naši školu navštívily pracovnice z Centra pro podporu zdraví s preventivním programem pro děti 1. a 2. ročníku. Cílem tohoto programu bylo zvýšit povědomí dětí o šíření infekčních nemocí a důležitosti jejich…
Číst více

Den Země a projekt Jaro ZŠ Jarošova

Den Země a projekt „Jaro“

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ Jarošova se 22. dubna 2022 v rámci Dne Země zúčastnili projektu „Jaro“. Žáci si v prvních dvou hodinách připomněli vše, co si již dříve o jaru povídali v rámci různých předmětů. Něco nového se dozvěděli díky připravené prezentaci a své nové vědomosti si ověřili pomocí pracovního listu. Třetí hodinu se vydali se svými učiteli a paní asistentkou na…
Číst více

Projekt Zdravý týden ZŠ Jarošova

Projekt „Zdravý týden“ na 1. stupni

Prvostupňový projekt proběhl na ZŠ Jarošova od 21. do 25. února 2022. Žáci se zábavnou formou dozvídali poznatky o problematice zdravé výživy a správného životního stylu. V rámci tohoto týdne se snažili chystat si zdravé svačinky a správně si čistit zoubky. V rámci projektu byla i sportovní soutěž „X-boj“. Zástupci jednotlivých tříd se mezi sebou porovnávali ve čtyřech disciplínách – šplhu, hodu plným…
Číst více

Slavnostní uvítání prvňáčků

Dne 1. září 2021 proběhlo na naší škole slavnostní uvítání prvňáčků. Chlapci a děvčata, kteří nastoupili letos do 1. třídy, se společně se svými rodiči a dalšími hosty shromáždili ve své třídě v přízemí školy, kde je úvodním slovem přivítala třídní učitelka Mgr. Pavlína Bláhová, krátkým představením žáci naší školy, milým projevem zástupkyně města Mgr. Stanislava Gorecká a také náš pan…
Číst více