Autor: Pavlína Bláhová

Laťka mládeže 2024 ZŠ Jarošova

Laťka mládeže 2024 – městské kolo

Vybraní žáci ZŠ Jarošova se v březnu zúčastnili na ZŠ M. Kudeříkové městského kola ve skoku vysokém. Na soutěž dorazilo 93 žáků z 8 škol a naši žáci sice neobsadili stupně vítězů, ale skákali velmi dobře a 3 z nich se dostali do první desítky ve své kategorii. V mladších žácích se Andrii K. umístil na 10. místě…
Číst více

MKH pomáhá žákům 2. a 3. třídy ZŠ Jarošova rozvíjet čtenářskou gramotnost

Městská knihovna Havířov pomáhá žákům 2. a 3. třídy rozvíjet čtenářskou gramotnost

ŽÁCI 2. ROČNÍKU ZŠ Jarošova se v září zúčastnili slavnostního PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE v MKH u Jeslí. Tento den měl pro žáky nejen symbolický význam, ale také velký vliv na rozvoj jejich čtenářských dovedností a záliby v knihách. Samotné pasování na čtenáře bylo momentem, na který se děti nejvíce těšily. Dětem byly předány čtenářské průkazy, které…
Číst více

Koloběžkové závody ZŠ Jarošova

Koloběžkové závody

V pátek 22. září 2023 se žáci 1. – 3. ročníku zapojili v rámci Evropského týdne mobility do soutěže zvané Koloběžkové závody. Letos nám počasí přálo, a tak se soutěž na koloběžkách mohla uskutečnit na školním hřišti. Žáci si v prvním kole bezpečně vyzkoušeli pomalý slalom, a poté jsme se mohli pustit do závodění. Atmosféra byla skvělá, jelikož si všechny…
Číst více

Rodinný víceboj ZŠ Jarošova

Rodinný víceboj se vydařil

V rámci oslav Dne dětí proběhlo na školním hřišti ZŠ Jarošova 1. června 2023 zábavné sportovní odpoledne s názvem Rodinný víceboj. Soutěžní tým tvořil vždy jeden rodič a jeden žák. Závodilo se v netradičních disciplínách (pytloskoky, šest ran do klobouku, jízda v kočáře, aj.). Počasí nám přálo a všichni soutěžící se snažili podat co nejlepší výkon, což…
Číst více

Rodinny viceboj 2023 ZŠ Jarošova

Pozvánka na RODINNÝ VÍCEBOJ

Srdečně zveme rodinné týmy na školní hřiště ZŠ Jarošova dne 1. 6. 2023 ve 14:00 hod. Soutěží dvojice – rodič a dítě. V případě nepříznivého počasí proběhne akce ve škole.

Projekt Sport do škol ZŠ Jarošova

Projekt Sport do škol na ZŠ Jarošova

Projekt Sport do škol má u dětí naší školy velký úspěch. Záměrem projektu je motivovat děti ke zdravému pohybu. Pohybové aktivity u nich rozvíjí mimo jiné také tvořivost či vnímavost. U dětí se rozšíří motorické zdatnosti a seznámí se s širokým okruhem pohybových aktivit (aerobik, hokej, gymnastika, parkour, stolní tenis, taekwondo, vzpírání). Sportující děti bývají…
Číst více

Týden zdraví ZŠ Jarošova

Prvostupňový projekt „Týden zdraví“

V týdnu od 13. do 17. 2. 2023 se na prvním stupni uskutečnil projekt „Týden zdraví“. Žáci řešili samostatně i ve skupinkách různé úkoly, plnili pracovní listy, učili se různé básničky, písničky a vše bylo zaměřeno na naše zdraví a zdraví ostatních. Také si měli celý týden nosit zdravou svačinku podle seznamu, a kdo splnil…
Číst více

Záložky do knih ZŠ Jarošova

Záložka do knihy spojuje školy

Již druhým rokem se žáci ZŠ Jarošova účastnili projektu při příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven „Záložka do knihy spojuje školy“. Cílem projektu bylo navázání kontaktů a spolupráce mezi českými a slovenskými školami, podpora čtenářství a poznání života dětí v obou zemích prostřednictvím výměny záložek. Žáci 1. až 6. třídy měli za úkol, libovolnou technikou ztvárnit téma Můj literární příběh…
Číst více

Preventivní program ZŠ Jarošova

Preventivní program – Hygiena člověka

Preventivní program „Hygiena člověka“ pro žáky 1. a 2. ročníku proběhl 25. května 2022. Věděli jste, že pátý květnový den byl už před třinácti lety vyhlášen jako Mezinárodní den hygieny rukou? Při té příležitosti naši školu navštívily pracovnice z Centra pro podporu zdraví s preventivním programem pro děti 1. a 2. ročníku. Cílem tohoto programu…
Číst více

Den Země a projekt Jaro ZŠ Jarošova

Den Země a projekt „Jaro“

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ Jarošova se 22. dubna 2022 v rámci Dne Země zúčastnili projektu „Jaro“. Žáci si v prvních dvou hodinách připomněli vše, co si již dříve o jaru povídali v rámci různých předmětů. Něco nového se dozvěděli díky připravené prezentaci a své nové vědomosti si ověřili pomocí pracovního listu. Třetí hodinu se vydali…
Číst více