Autor: Pavlína Bláhová

Rodinný víceboj ZŠ Jarošova

Rodinný víceboj se vydařil

V rámci oslav Dne dětí proběhlo na školním hřišti ZŠ Jarošova 1. června 2023 zábavné sportovní odpoledne s názvem Rodinný víceboj. Soutěžní tým tvořil vždy jeden rodič a jeden žák. Závodilo se v netradičních disciplínách (pytloskoky, šest ran do klobouku, jízda v kočáře, aj.). Počasí nám přálo a všichni soutěžící se snažili podat co nejlepší výkon, což jsme na konci také ocenili…
Číst více

Rodinny viceboj 2023 ZŠ Jarošova

Pozvánka na RODINNÝ VÍCEBOJ

Srdečně zveme rodinné týmy na školní hřiště ZŠ Jarošova dne 1. 6. 2023 ve 14:00 hod. Soutěží dvojice – rodič a dítě. V případě nepříznivého počasí proběhne akce ve škole.

Projekt Sport do škol ZŠ Jarošova

Projekt Sport do škol na ZŠ Jarošova

Projekt Sport do škol má u dětí naší školy velký úspěch. Záměrem projektu je motivovat děti ke zdravému pohybu. Pohybové aktivity u nich rozvíjí mimo jiné také tvořivost či vnímavost. U dětí se rozšíří motorické zdatnosti a seznámí se s širokým okruhem pohybových aktivit (aerobik, hokej, gymnastika, parkour, stolní tenis, taekwondo, vzpírání). Sportující děti bývají často zdravější a šťastnější. Hlavním cílem je…
Číst více

Týden zdraví ZŠ Jarošova

Prvostupňový projekt „Týden zdraví“

V týdnu od 13. do 17. 2. 2023 se na prvním stupni uskutečnil projekt „Týden zdraví“. Žáci řešili samostatně i ve skupinkách různé úkoly, plnili pracovní listy, učili se různé básničky, písničky a vše bylo zaměřeno na naše zdraví a zdraví ostatních. Také si měli celý týden nosit zdravou svačinku podle seznamu, a kdo splnil každý den, byl v pátek odměněn. V úterý jsme…
Číst více

Záložky do knih ZŠ Jarošova

Záložka do knihy spojuje školy

Již druhým rokem se žáci ZŠ Jarošova účastnili projektu při příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven „Záložka do knihy spojuje školy“. Cílem projektu bylo navázání kontaktů a spolupráce mezi českými a slovenskými školami, podpora čtenářství a poznání života dětí v obou zemích prostřednictvím výměny záložek. Žáci 1. až 6. třídy měli za úkol, libovolnou technikou ztvárnit téma Můj literární příběh čeká na tvé přečtení.…
Číst více

Preventivní program ZŠ Jarošova

Preventivní program – Hygiena člověka

Preventivní program „Hygiena člověka“ pro žáky 1. a 2. ročníku proběhl 25. května 2022. Věděli jste, že pátý květnový den byl už před třinácti lety vyhlášen jako Mezinárodní den hygieny rukou? Při té příležitosti naši školu navštívily pracovnice z Centra pro podporu zdraví s preventivním programem pro děti 1. a 2. ročníku. Cílem tohoto programu bylo zvýšit povědomí dětí o šíření infekčních nemocí a důležitosti jejich…
Číst více

Den Země a projekt Jaro ZŠ Jarošova

Den Země a projekt „Jaro“

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ Jarošova se 22. dubna 2022 v rámci Dne Země zúčastnili projektu „Jaro“. Žáci si v prvních dvou hodinách připomněli vše, co si již dříve o jaru povídali v rámci různých předmětů. Něco nového se dozvěděli díky připravené prezentaci a své nové vědomosti si ověřili pomocí pracovního listu. Třetí hodinu se vydali se svými učiteli a paní asistentkou na…
Číst více

Projekt Zdravý týden ZŠ Jarošova

Projekt „Zdravý týden“ na 1. stupni

Prvostupňový projekt proběhl na ZŠ Jarošova od 21. do 25. února 2022. Žáci se zábavnou formou dozvídali poznatky o problematice zdravé výživy a správného životního stylu. V rámci tohoto týdne se snažili chystat si zdravé svačinky a správně si čistit zoubky. V rámci projektu byla i sportovní soutěž „X-boj“. Zástupci jednotlivých tříd se mezi sebou porovnávali ve čtyřech disciplínách – šplhu, hodu plným…
Číst více

Slavnostní uvítání prvňáčků

Dne 1. září 2021 proběhlo na naší škole slavnostní uvítání prvňáčků. Chlapci a děvčata, kteří nastoupili letos do 1. třídy, se společně se svými rodiči a dalšími hosty shromáždili ve své třídě v přízemí školy, kde je úvodním slovem přivítala třídní učitelka Mgr. Pavlína Bláhová, krátkým představením žáci naší školy, milým projevem zástupkyně města Mgr. Stanislava Gorecká a také náš pan…
Číst více