Školní olympiáda 1. stupně v netradičních disciplínách

Školní olympiáda 1. stupně ZŠ Jarošova

V pondělí 10. 6. 2024 se měla na ZŠ Jarošova konat tradiční sportovní olympiáda, kde žáci z 1. stupně mohou prokázat své sportovní dovednosti a soutěžit ve zdravé a přátelské atmosféře.

Protože nám ale nepřálo počasí, museli jsme akci přesunout do tělocvičny. Přemýšleli jsme, jak to vymyslet, aby i přes tuto komplikaci mohla olympiáda proběhnout.

Upravili jsme tedy tradiční disciplíny, a to takto: skok do písku – pytloskoky, hod kriketovým míčkem – 5 ran do klobouku, běh na 50 m – překážková dráha a přidali jsme jednu (pro některé zcela novou) disciplínu – discgolf.

Každá třída měla své tři vítěze, kteří byli vyhodnoceni po ukončení všech disciplín. Nejlepší tři závodníci byli oceněni diplomy a malými odměnami. Školní sportovní olympiáda byla nejen o soutěži, ale také o rozvoji fair play, týmové spolupráce a zdravého životního stylu.

Všem soutěžícím gratulujeme za skvělé výkony a těšíme se na další rok.

Třídní učitelé a asistenti prvního stupně.