Městská knihovna Havířov pomáhá žákům 2. a 3. třídy rozvíjet čtenářskou gramotnost

MKH pomáhá žákům 2. a 3. třídy ZŠ Jarošova rozvíjet čtenářskou gramotnost

ŽÁCI 2. ROČNÍKU ZŠ Jarošova se v září zúčastnili slavnostního PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE v MKH u Jeslí.

Tento den měl pro žáky nejen symbolický význam, ale také velký vliv na rozvoj jejich čtenářských dovedností a záliby v knihách. Samotné pasování na čtenáře bylo momentem, na který se děti nejvíce těšily. Dětem byly předány čtenářské průkazy, které jim umožňují vstoupit do světa knih a příběhů. Pasování bylo doprovázeno slibem, že budou knihy pečlivě číst a chránit. Pro děti bylo toto pasování na čtenáře velkým zážitkem a knihovnu opouštěly s úsměvem na tváři.

Samostatné čtení je klíčovou dovedností, která ovlivňuje akademický úspěch a rozvoj dětí. Rozvíjení této dovednosti v raném věku je proto zásadní. Jednou z efektivních metod, jak děti z 2. třídy ZŠ Jarošova přivést k radosti ze čtení, jsou DÍLNY ČTENÍ. Tyto dílny mají za cíl nejen rozvíjet čtenářské dovednosti, ale také posilovat lásku ke knihám a povzbuzovat děti k aktivnímu zapojení do procesu čtení.

Před podzimními prázdninami žáci navštívili také Hudební knihovnu v Havířově. V hudební knihovně se účastnili vzdělávací besedy na téma: HRAJEME SI SE ZVUKY. Vesele i hravě se dozvěděli, jak vnímáme zvuk, poznávali hudební nástroje, zahráli si soutěž o nejlepšího posluchače. Na závěr si mohli v knihovně prohlédnout knížky, CD, kazety a vše, co je v hudební knihovně součástí a k vidění.

ŽÁCI 3. ROČNÍKU se v říjnu zúčastnili LITERÁRNÍ BESEDY „Kouzelná baterka“. Lekce realizovaná v místní knihovně byla směřována k rozvoji literární, komunikativní a slohové výchovy. Kouzelná baterka obsahuje napínavý text i inspirativní ilustrace. Lekce byla zaměřená na kladení otázek a rozvoj představivosti u dětí. Na závěr si děti vytvořily vlastní obrázek dle svých představ a pokusily se ho i popsat.

Text a foto: A. Vodáková, K. Povolná, P. Bláhová