Přestávková soutěž „Ukaž, co umíš“

Přestávková soutěž na ZŠ Jarošova

Dne 6.11.2023 proběhla na ZŠ Jarošova další přestávková soutěž nazvaná „UKAŽ, CO UMÍŠ“. Soutěž se konala ve vestibulu 2. patra. První vystoupení si připravila taneční formace „JAROŠOVA STYLL“ žákyň 6. třídy ve složení Izabela, Natálie, Marie, Carolyn a Nela. Tancovaly na připravenou písničku. Své vystoupení pilovaly celý týden každou velkou přestávku ve třídě. Další vystoupení si připravila Dáša z 9. třídy. Předvedla točení basketbalového míče na prstu. A do třetice se předvedli chlapci z 6. třídy – Mario a Ondra, kteří žonglovali s fotbalovým míčem. Všechna vystoupení se dětem líbila. Nakonec proběhlo hlasování diváků. V konečném hodnocení zvítězila Dáša z 9. třídy, dále pak děvčata z 6. třídy a na třetím místě se umístili chlapci z 6. třídy. Každý soutěžící obdržel od p. učitele Ogrockého sladkou odměnu.

Kdo bude mít zájem a bude si chtít připravit své vystoupení v naší přestávkové soutěži, může se přihlásit buď u p. asistentky Němcové nebo u p. učitele Ogrockého.

Další přestávková soutěž, kterou bude organizovat pan učitel Ogrocki v součinnosti s paní asistentkou Němcovou a panem Mgr. Kratochvílem, se uskuteční v pondělí 20. 11. 2023 a bude se nazývat „JAROŠÁCKÁ PÁKA.“  Soutěž proběhne v chlapecké i dívčí kategorii z řad žáků 6. – 9. ročníku. Každou třídu bude reprezentovat 1 chlapec a 1 děvče. Uvítal bych, kdyby se do naší soutěže zapojili i zaměstnanci ZŠ Jarošova v kategorii dospělých.

Text: Michaela Němcová, asistentka pedagoga a vychovatelka
Foto a organizace soutěže: Petr Ogrocki, třídní učitel 9. ročníku