Mezinárodní soutěž dětí v zahradnických dovednostech

V pátek 1. října 2021 proběhl již 10. ročník Mezinárodní soutěže dětí v zahradnických dovednostech. Tato akce se uskutečnila v prostorách Národního zemědělského muzea v Ostravě Vítkovicích za finanční podpory krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Z naší školy se této soutěže zúčastnili 3 žáci 6. ročníku – Damián Štefka, Adéla Havlásková a Karin Somolová.

Soutěž se skládala ze tří částí:

  • odborné znalosti – prokázali v testech
  • poznávací části – určení a pojmenování rostlin
  • aranžmá květin – vypichovaná miska

Každý účastník soutěžil sám za sebe, jak v testech, poznávačce, tak i v aranžmá.

Pro dosažení dobrých výsledků v testech a poznávačkách museli soutěžící znát odpovědi na 200 otázek a poznat asi 200 rostlin. V aranžmá (podzimní vazbě) živých rostlin se zejména hodnotil nápad a jistá manuální zručnost a šikovnost.

Učitelky Střední zahradnické školy v Ostravě zajistily pro děti aranžérský materiál včetně odborné přednášky s ukázkami vazeb, jak má správně podzimní aranžmá vypadat, čeho se vyvarovat, seznámily je s kritérií pro vyhodnocení soutěže.

Po ukončení oficiální soutěžní části byl pro účastníky připraven doprovodný program – prohlídka Národního zemědělského muzea.

Slavnostní vyhodnocení soutěže bylo provedeno za přítomnosti soutěžících, doprovodu, poroty a hostů. Dětem byly předány diplomy, rostlinky, věcné ceny včetně triček, ve kterých soutěžily.

Chtěla bych touto cestou poděkovat žákům 6. ročníku Damiánovi, Adélce a Karin za účast v této náročné soutěži a v neposlední řadě organizátorům soutěže – členům územní rady ČZS Karviná pod vedením hlavní koordinátorky paní Marcely Urbanové za vzorně připravenou akci a její zdárný průběh.

Mgr. Marie Febrová, vedoucí „Environmentálního kroužku“