Zamykání lesa

Žáci 1. stupně ZŠ Jarošova se v říjnu 2021 zúčastnili akce „Zamykání lesa“. V tomto článku si můžete přečíst hodnocení tohoto dne žáky 5. třídy, kteří se na přípravě podíleli se svým třídním učitelem.

V lese si žáci l. stupně prošli pěti stanovišti, kde plnili různé úkoly, ať samostatně, ve dvojicích nebo skupinově.

Popis stanovišť:
„Poznej lesní zvířátka“: vedoucí – Natálie
„Třídit odpad má smysl“: vedoucí – Sára
„Lesní labyrint“: vedoucí – Kristián
„Hod šiškou na cíl“: vedoucí – Filip
„Překážková dráha“: vedoucí – Ondra

Hodnocení „Lesních závodů“ vedoucími vybraných stanovišť:
Sára:
„V 7,45 jsme vyrazili od školy a šli jsme s paní učitelkou směrem k lesu připravit pro děti 1. stupně stanoviště. Cestou jsme  připevňovali barevné fáborky z krepového papíru, aby děti z ostatních tříd věděly, kam jít. Když jsme přišli do lesa, rozdělili jsme se na různá stanoviště a museli jsme vše připravit, než přijdou ostatní žáci. Paní učitelka vybrala vždy jednoho kapitána a ten měl za úkol přivítat skupinku dětí, vysvětlit jaký úkol mají a co všechno musí udělat. Já jsem stála u stanoviště – Třídit odpad má smysl. Děti byly šikovné a věděly, jak odpad roztřídit na papír, sklo a  plast. Celá akce se mi líbila.

Filip:
Já jsem byl na stanovišti – Hod šiškou na cíl. Měli jsme připraveny tři cíle, jeden byl terč, pak takovou legrační kočičí hlavu s otevřenou tlamičkou, kam se děti musely trefit a pak se házelo do plastového kyblíku. Děti se na našem stanovišti několikrát vystřídaly, protože je bavilo házet šiškou a trefovat terče.

Natálie:
Na našem stanovišti – Poznej lesní zvířátka musely děti poznávat lesní zvířátka. Některé děti zvířátka poznaly, některým jsme museli pomáhat. Paní učitelka také vysvětlila dětem, jaké stopy a otisky tlapek nebo kopýtek mají jednotlivá zvířátka. Líbilo se mi, že jsme pro mladší žáky stihli všechno připravit a měla jsme radost, že děti většinou uměly poznat zvířátka z obrázků.

Kristián:
Moje stanoviště se jmenovalo – Lesní labyrint. Bylo zábavné. Paní učitelka postavila velký labyrint mezi stromy, z něhož museli žáci najít cestu ven. Našlo se dost dětí, které trochu zmatkovaly, nevěděly kudy kam a chtěly labyrint podlézt. Užili jsme si hodně legrace. Žáci si labyrintem proběhli i opakovaně, protože je to bavilo. Pro mě to byl super den, moc se mi to líbilo. Mrzí mě, že to bylo naposledy, protože příští rok už budu na 2. stupni.

Ondra:
Já jsem byl na stanovišti – Překážková dráha. Děti přeskakovaly dráhu poskládanou z větviček a přenášely balonky na lžičce ve dvojičkách na čas. Moc jsme se nasmáli, když dětem spadl balónek a musely znovu na start. Bylo to fajn. Po skončení akce jsme museli všechno uklidit a odnést zpět do školy. Franta z naší třídy dělal lesního skřítka, to se žákům moc líbilo, protože je někdy vylekal a taky jim to připadalo legrační, měl moc pěknou masku. Zamykání lesa dopadlo dobře a všechno se podařilo.

Děkuji všem dětem prvního stupně, že byly šikovné, moc se snažily a obzvlášť bych ráda poděkovala žákům 5. ročníku, protože mi pomohli nejen připravit všechna stanoviště, ale byli velmi šikovní při vysvětlování úkolů a pomáhání mladším žákům.

Mgr. Věra Kramárová