Chovej se, jak máš, i když 15 ještě nemáš!

Projekt Chovej se, jak máš! ZŠ Jarošova

Ve spolupráci s obvodním oddělením v Havířově 3, Územní odbor Karviná, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje pod vedením prap. Tomáše Jaglaře žáci VIII. třídy ZŠ Jarošova se zúčastnili preventivního programu „Přestupek nebo trestný čin?“.

Žáci si tak mohli prohlédnou obvodní oddělení, ale za přísných epidemiologických opatření. Začali jsme tedy „netradičně“ desinfekcí rukou a nasazení roušek a pak jsme se vydali po chodbách služebny. Dispečink, výslechová místnost a cely předběžného zadržení přiblížily žákům každodenní práci policie  a vyvolaly mnohé otázky. V rámci odborného výkladu za projekce preventivního videa „Chovej se, jak máš, i když 15 ještě nemáš!“ projektu „PORADCE  policejní rádce pro bezpečný život“ se žáci seznámili s právní přestupkovou a trestní odpovědností. Projekt Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje se zaměřuje na osvětu v oblastech bezpečnosti v dopravě, kybernetické kriminality a základech právní odpovědnosti. Děkujeme prap.Tomáši Jaglařovi a  npor.Bc. Miroslavu Bagierovi za realizaci společného projektu a těšíme se na další spolupráci v oblasti prevence na naší škole.

Mgr. Šárka Zapalačová, výchovná poradkyně

Projekt Chovej se, jak máš! ZŠ Jarošova