Masér, ošetřovatel nebo kuchař?

Masér, ošetřovatel nebo kuchař ZŠ Jarošova

Žáci IX. třídy ZŠ Jarošova navštívili 30. listopadu 2021 Vyšší odbornou školu a Střední školu DAKOL, o.p.s. a Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., které i pro školní rok 2022/23 nabízí studijní a učební obory na třech pracovištích, a to v Petrovicích u Karviné, Orlové a Havířově-Šumbarku.

Den otevřených dveří přiblížil žákům na jednotlivých odborných učebnách učební a studijní obory Kuchař – číšník, Ošetřovatel, Rekondiční a sportovní masér a další technické obory. Studenti společně s pedagogy představili možnosti studia a dalšího profesního uplatnění na trhu práce. Měření tlaku, ukázka první pomoci, míchání koktejlů, příprava slavnostní tabule, výroba dřevěné hrací kostky to všechno si žáci v učebnách pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných předmětů, výpočetní techniky či odborného výcviku mohli vyzkoušet.

Mgr. Zapalačová Šárka, výchovná poradkyně