REVOLUTION TRAIN

REVOLUTION TRAIN ZŠ Jarošova

Široká havířovská veřejnost mohla v minulých dnech navštívit unikátní vlak s programem primární protidrogové prevence REVOLUTION TRAIN za finanční podpory odboru školství a kultury Magistrátu města Havířova.  Žáci VII. a VIII. třídy ZŠ Jarošova 1. prosince 2021 prožili ve vlaku filmový příběh, natočený podle skutečných událostí. Multimediální mobilní vlaková souprava umožnila žákům nejen příběh shlédnout, ale i zamyslet se nad možnostmi, jakou cestu by zvolili v dané životní situaci oni sami. V hodinách občanské výchovy ve spolupráci s Policií České republiky pak naváží na tento program v rámci programu „To je zákon kámo!“

Mgr. Šárka Zapalačová, výchovná poradkyně