Šlechta v proměnách času

Dějepisná soutěž ZŠ Jarošova

V lednu 2022 pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ Jarošova proběhl 51. ročník školního kola dějepisné olympiády s tematickým zaměřením „Šlechta v proměnách času“. A tady jsou nejlepší z řešitelů:

1. Pomahačová Nikol
2. – 3. Raimová Agáta
2. – 3. Bauhofer Patrik

Blahopřejeme!

Mgr.  Zapalačová, vyučující dějepisu