Výhra je doma!

Robot s pejskem ZŠ Jarošova

V říjnu roku 2021 se ZŠ Jarošova zúčastnila soutěže, kterou pořádal MAP Havířov s názvem „Staň se stavitelem“. Děti ze 3. třídy vyrobily z krabiček robota s pejskem pod vedením paní asistentky Michaely Němcové a vyhrály 1. místo. Děkuji za práci Elen Š., Dianě B., Šarlotě W. a Lili M., která přešla na jinou školu. Taktéž bych ráda poděkovala paní třídní učitelce Lei Sudové, která nás celou dobu vyrábění podporovala. Jako výhru děti obdržely puzzle, klíčenky a sladkou odměnu.

Michaela Němcová
asistent pedagoga a vychovatelka

Vítězní roboti ZŠ Jarošova