To je zákon, kámo!

Preventivní program ZŠ Jarošova

V prosinci 2021 žáci 7. a 8. ročníku ZŠ Jarošova navštívili v rámci prevence rizikového chování REVOLUTION TRAIN. V únoru 2022 na něj navázali preventivním programem „To je zákon, kámo!“, který zaštitují Národní protidrogová centrála  a Policie České republiky.

Žáci vytvořili pracovní policejní týmy a filmový příběh hodnotili společně s nadpor. Bc. M. Baigerem a prap. T. Jaglařem z pohledu trestního práva a protidrogové prevence. Při plnění úkolů a diskuze si tak prohloubili si své dosavadní znalosti a ještě více si uvědomovali rizika drogových závislostí, možností léčby, ale i trestně právní následky a význam zdravého životního stylu. V hodinách občanské výchovy žáci na preventivní program navázali, sdělovali své postřehy a dojmy, napsali své dopisy hlavním protagonistům filmového příběhu.

Mgr. Šárka Zapalačová, preventista