Bezpečné kilometry za volantem

Projekt na ZŠ Jarošova

Ve spolupráci s obvodním oddělením v Havířově 3, Územní odbor Karviná, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje žáci IX. třídy se aktivně zúčastnili projektového dne zaměřeného na dopravní výchovu.

Na začátku si žáci formou testu zopakovali základní pravidla silničního provozu, první pomoci při autonehodě, dopravní značky a znalost vybavení jízdního kola pro bezpečnou jízdu na komunikacích. Pod vedením praporčíkem Tomášem Jaglařem  se pak seznámili s prací dopravní policie při běžné silniční kontrole, které dokumenty musí řidič vozidla předložit, v jakém technickém stavu musí být vozidlo, s prováděním dechové zkoušky. Na závěr teoretické části žáci absolvovali vědomostní kvíz a 3 nejlepší pak za odměnu nasedli do služebního vozidla Policie ČR a vyjeli na místo silniční kontroly. A ostatní? My museli pěšky.

K překvapení všech, žádný z řidičů neodmítl spolupráci žáků při silniční kontrole a naopak vše probíhalo s úsměvem. Řidiči byli odměněni malým dárkem s přáním bezpečných kilometrů za volantem. Děkujeme obvodnímu oddělení Policie ČR v Havířově 3 za velmi zajímavé dopravní dopoledne a těšíme se na další spolupráci v příštím školním roce.

Mgr. Šárka Zapalačová, preventista ZŠ