Mezinárodní soutěž dětí v zahradnických dovednostech

Mezinárodní soutěž dětí v zahradnických dovednostech

V pátek 23. září 2022 proběhl již 11. ročník Mezinárodní soutěže dětí v zahradnických dovednostech. Tato akce se uskutečnila v prostorách Národního zemědělského muzea v Ostravě Vítkovicích za finanční podpory krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Z naší školy se této soutěže již potřetí zúčastnili 3 žáci 7. ročníku, členové Environmentálního kroužku – Damián Štefka, Adéla Havlásková a Karin Somolová.

Soutěž se skládala ze tří částí:

  • odborné znalosti – formou testů (40 otázek)
  • poznávací část – určení a pojmenování rostlin (40 vzorků)
  • aranžmá květin – vypichovaná miska

Každý účastník soutěžil sám za sebe, jak v testech, poznávačce, tak i v aranžmá.

Pro dosažení dobrých výsledků v testech a poznávačce se museli soutěžící naučit 200 otázek a poznat asi 200 rostlin. V aranžmá (podzimní vazbě) živých rostlin se zejména hodnotil nápad a jistá manuální zručnost a šikovnost.

Učitelky Střední zahradnické školy v Ostravě zajistily pro děti aranžérský materiál  živých květin včetně odborné přednášky s ukázkami vazeb, jak má správně podzimní aranžmá vypadat, čeho se vyvarovat a také je seznámily s kritérií pro vyhodnocení soutěže.

Po ukončení oficiální soutěžní části byl pro účastníky připraven doprovodný program – prohlídka Národního zemědělského muzea a návštěva expozic zahrádkářských svazů.

Slavnostní vyhodnocení soutěže bylo provedeno za přítomnosti soutěžících, doprovodu, poroty a hostů. Dětem byly předány diplomy, rostlinky, věcné ceny včetně triček, ve kterých soutěžily.

Chtěla bych touto cestou poděkovat nejen žákům 7. ročníku Damiánovi, Adélce a Karin za účast v této náročné soutěži, ale také organizátorům soutěže – členům územní rady ČZS Karviná pod vedením hlavní koordinátorky paní Marcely Urbanové za vzorně připravenou akci a její zdárný průběh.

Mgr. Marie Febrová, vedoucí environmentálního kroužku