Sportovní odpoledne ve školní družině

portovní odpoledne ve školní družině

Ve čtvrtek 6. října 2022 se na školním hřišti uskutečnily pro děti ŠD recesní závody.

Děti byly rozděleny do družstev a celkem musely splnit úkoly na 6 stanovištích. Děti skákaly v pytli, chodily na dětských chůdách, trefovaly se kruhy na cíl, přenášely kuličku na lžíci atd. Na závěr bylo vyhodnocení a všem udělena pochvala za snahu a aktivní přístup ke splnění úkolů. Ve ŠD je potom čekala sladká odměna. Společně jsme prožili příjemné sportovní odpoledne.