Autor: Jana Žáková

Výtvarná soutěže Nejkrásnější vánoční ozdoba ZŠ Jarošova

Výtvarná soutěže Nejkrásnější vánoční ozdoba

Dne 16. 12. 2022 proběhlo na Magistrátu města Havířova slavnostní předání cen za účast v XV. ročníku výtvarné soutěže Nejkrásnější vánoční ozdoba. Ozdobený stromeček byl umístěn ve vstupní hale. Naše školní družina se do této soutěže zapojuje každý rok a letos se vyráběly ozdoby v kombinaci přírodní a červené barvě. Všechny ozdoby byly tak krásné a originální, že každá zúčastněná škola obdržela…
Číst více

Mikuláš v družině ZŠ Jarošova

Mikulášská nadílka ve školní družině

V úterý 6. 12. 2022 navštívil ŠD Mikuláš s čerty a anděly. Děti společně zazpívaly 3 koledy a přednesly 3 vánoční básničky. Pak si Mikuláš pozval jednoho po druhém, chválil a káral, děti slibovaly, že se polepší a nakonec byli všichni odměněni balíčkem sladkostí.

Halloween ve ŠD ZŠ Jarošova

Halloween ve školní družině

Ve čtvrtek 10. 11. 2022  se konala ve ŠD strašidelná párty. Po vyučování se děti převlékly do strašidelných kostýmů, namalovaly si obličej a už se nemohly dočkat, až začne připravovaná akce. Úvodem proběhl rej masek a potom se už jen tančilo a soutěžilo. Děti malovaly strašidelné dýně, z toaletního papíru tvořily mumie, zazpívaly a předvedly písničku „Mrtvola“, loupaly jablíčka, tancovaly s duchem, s míčkem na…
Číst více

Výtvarná soutěž „O nejhezčího draka“ ZŠ Jarošova

Výtvarná soutěž „O nejhezčího draka“

Během měsíce října se ve školní družině uskutečnila výtvarná soutěž „O nejhezčího draka“. Soutěže se zúčastnilo 6 dětí mladší věkové kategorie a 6 dětí starší věkové kategorie. Děti si bodováním samy zvolily vítěze. Zvítězil drak Vládi F. a Diany B.

portovní odpoledne ve školní družině

Sportovní odpoledne ve školní družině

Ve čtvrtek 6. října 2022 se na školním hřišti uskutečnily pro děti ŠD recesní závody. Děti byly rozděleny do družstev a celkem musely splnit úkoly na 6 stanovištích. Děti skákaly v pytli, chodily na dětských chůdách, trefovaly se kruhy na cíl, přenášely kuličku na lžíci atd. Na závěr bylo vyhodnocení a všem udělena pochvala za snahu a aktivní přístup ke…
Číst více

Den dětí ve ŠD ZŠ Jarošova

Den dětí ve školní družině

Ve čtvrtek 2. června 2022 se děti ŠD vydaly k hotelu Jelen opékat párky a oslavit Den dětí. Po příchodu byla pro děti připravena hra, ve které byly rozděleny do 3 družstev a každé muselo najít v areálu 8 ústřižků rozstříhané zprávy, poskládat a splnit úkol. Následovalo hledání pokladu, který obsahoval drobné sladkosti a poté sportování a skákání na trampolíně v areálu restaurace. Ve…
Číst více

Miss ŠD 2022 ZŠ Jarošova

Miss školní družiny 2022

Ve čtvrtek 26. května 2022 proběhla ve ŠD volba Miss. Zúčastnilo se jí 5 děvčat. Dívky nejprve předvedly extravagantní módní přehlídku s vlastnoručně vyrobených modelů a potom soutěžily v několika disciplínách. Musely se představit a odpovědět na připravené otázky. Každá dívka zatančila na úryvek z baletu a rockové hudby, písničku Prší, prší, předvedly v jedné ze tří verzí – smutně, vesele nebo jako…
Číst více

Soutěž ZŠ Jarošova

Hádej, hádej, hadači

V měsíci dubnu jsme ve školní družině hádali hádanky na různá témata. Ve čtvrtek 5. května 2022 jsme uskutečnili hádankářskou soutěž „Hádej, hádej, hadači“, která byla doplněna sportovní soutěží – hod míčkem do koše. Soutěžilo celkem 7 dvojic, které odpovídaly na hádanky písemně. Po sečtení všech bodů a hodů míčkem dopadlo umístění takto: 1. místo – Diana B. a Nela…
Číst více

Vystoupení ZŠ Jarošova

Představení ve školní družině

V měsíci březnu 2022 se děti ve školní družině věnovaly hudbě a připravovaly vystoupení pro rodiče „Ten umí to a ten zas tohle“. Zpívaly se písničky lidové i moderní s klávesy a s kytarou, děti se učily hrát na tyče, klávesy, kelímky a bubny, a děvčata si připravovala taneční vystoupení. Ve čtvrtek 31. března předvedly děti rodičům a rodinným příslušníkům celkem 17 vystoupení a sklidili velký…
Číst více

Karneval v družině ZŠ Jarošova

Karneval ve školní družině

Ve čtvrtek 24. února 2022 proběhl ve ŠD karneval. Celý únor děti vyráběly karnevalové masky, škrabošky na obličej, kreslily klauny a vymýšlely kostýmy. Po vyučování se děti převlékly do kostýmů a rázem se proměnily v čerty, indiány, princezny, piráty a čarodějnice. Po zahájení byla pro děti připravena celá řada soutěží, tanečních her a závodů v družstvech, ve kterých předvedly svoje schopnosti a dovednosti. Na závěr…
Číst více