Autor: Jana Žáková

Šikula a šikulka ZŠ Jarošova

Šikula a šikulka

V měsíci květnu byla ve školní družině vyhlášena sportovní soutěž „O největšího šikulu a šikulku“. Děti soutěžily celkem v 6 disciplínách a měly dokázat svou pohybovou zdatnost, šikovnost, vytrvalost a vůli. Jednalo se o hod na cíl, driblink, přeskok přes švihadlo, ručkování, dřepy, kliky nebo sklapovačky. Úspěchy se sečetly a titul získali: Mladší chlapci Sebastián S. – 2. třída Starší chlapci Samuel…
Číst více

Hádej, hádej, hadači ZŠ Jarošova

Hádej, hádej, hadači

Ve čtvrtek 27. dubna 2023 se ve ŠD uskutečnila hádankářská soutěž – Hádej , hádej, hadači. Celý měsíc se děti seznamovaly s různými hádankami z internetu, knížek a dětských časopisů. Každý týden jsme si je zopakovaly a děti si správné odpovědi měly zapamatovat. Soutěže se zúčastnilo 14 dětí, které vytvořily 7 dvojic. Starší děti psaly odpověď a mladší pomáhaly hádat. 30 hádanek bylo…
Číst více

Záložky do knihy ZŠ Jarošova

Měsíc březen – měsíc knihy ve školní družině

V měsíci březnu jsme s dětmi besedovali o oblíbených knihách, pohádkách, říkali jsme si kdo to je spisovatel, ilustrátor, kdo navštěvuje knihovnu a jak chránit knihu před poškozením. Děti si měly možnost vyrobit obal na knihu a zároveň si vytvořily ilustraci ke své oblíbené knížce. Všechny děti si také vyrobily záložku, kterou budou využívat v hodinách čtení. Níže je malá…
Číst více

Karneval ve školní družině ZŠ Jarošova

Karneval ve školní družině

V měsíci únoru 2023 jsme se ve ŠD připravovali na karneval. Společně jsme vyráběli škrabošky, masky a klauny z papíru. Ve čtvrtek 23. 2. 2023 si děti přinesly masky a začalo odpoledne plné her, tance a soutěží. Děti se aktivně zapojovaly do jednotlivých soutěží a měly možnost se vystřídat ve všech disciplínách. Prožili jsme netradiční zábavné odpoledne a všechny děti obdržely drobnou odměnu.

Výtvarná soutěž ve školní družině ZŠ Jarošova

Výtvarná soutěž ve školní družině

V měsíci lednu jsme ve ŠD vyhlásili výtvarnou soutěž“ O nejhezčího sněhuláka“. Sešlo se nám celkem 18 sněhuláků a výtvory byly velmi vydařené. Výrobky hodnotily paní vychovatelka a asistentka. Na 1. místě se umístila Elen Š., 2. místo získala Lusi P., 3. místo Klaudie D. a Tereza G. Děti obdržely sladkou odměnu a vítězové i věcnou odměnu. Zúčastněné děti chválím za snahu a aktivní…
Číst více

Výtvarná soutěže Nejkrásnější vánoční ozdoba ZŠ Jarošova

Výtvarná soutěže Nejkrásnější vánoční ozdoba

Dne 16. 12. 2022 proběhlo na Magistrátu města Havířova slavnostní předání cen za účast v XV. ročníku výtvarné soutěže Nejkrásnější vánoční ozdoba. Ozdobený stromeček byl umístěn ve vstupní hale. Naše školní družina se do této soutěže zapojuje každý rok a letos se vyráběly ozdoby v kombinaci přírodní a červené barvě. Všechny ozdoby byly tak krásné a originální, že každá zúčastněná škola obdržela…
Číst více

Mikuláš v družině ZŠ Jarošova

Mikulášská nadílka ve školní družině

V úterý 6. 12. 2022 navštívil ŠD Mikuláš s čerty a anděly. Děti společně zazpívaly 3 koledy a přednesly 3 vánoční básničky. Pak si Mikuláš pozval jednoho po druhém, chválil a káral, děti slibovaly, že se polepší a nakonec byli všichni odměněni balíčkem sladkostí.

Halloween ve ŠD ZŠ Jarošova

Halloween ve školní družině

Ve čtvrtek 10. 11. 2022  se konala ve ŠD strašidelná párty. Po vyučování se děti převlékly do strašidelných kostýmů, namalovaly si obličej a už se nemohly dočkat, až začne připravovaná akce. Úvodem proběhl rej masek a potom se už jen tančilo a soutěžilo. Děti malovaly strašidelné dýně, z toaletního papíru tvořily mumie, zazpívaly a předvedly písničku „Mrtvola“, loupaly jablíčka, tancovaly s duchem, s míčkem na…
Číst více

Výtvarná soutěž „O nejhezčího draka“ ZŠ Jarošova

Výtvarná soutěž „O nejhezčího draka“

Během měsíce října se ve školní družině uskutečnila výtvarná soutěž „O nejhezčího draka“. Soutěže se zúčastnilo 6 dětí mladší věkové kategorie a 6 dětí starší věkové kategorie. Děti si bodováním samy zvolily vítěze. Zvítězil drak Vládi F. a Diany B.

portovní odpoledne ve školní družině

Sportovní odpoledne ve školní družině

Ve čtvrtek 6. října 2022 se na školním hřišti uskutečnily pro děti ŠD recesní závody. Děti byly rozděleny do družstev a celkem musely splnit úkoly na 6 stanovištích. Děti skákaly v pytli, chodily na dětských chůdách, trefovaly se kruhy na cíl, přenášely kuličku na lžíci atd. Na závěr bylo vyhodnocení a všem udělena pochvala za snahu a aktivní přístup ke…
Číst více