Výtvarná soutěž „O nejhezčího draka“

Výtvarná soutěž „O nejhezčího draka“ ZŠ Jarošova

Během měsíce října se ve školní družině uskutečnila výtvarná soutěž „O nejhezčího draka“.

Soutěže se zúčastnilo 6 dětí mladší věkové kategorie a 6 dětí starší věkové kategorie. Děti si bodováním samy zvolily vítěze. Zvítězil drak Vládi F. a Diany B.