Halloween ve školní družině

Halloween ve ŠD ZŠ Jarošova

Ve čtvrtek 10. 11. 2022  se konala ve ŠD strašidelná párty. Po vyučování se děti převlékly do strašidelných kostýmů, namalovaly si obličej a už se nemohly dočkat, až začne připravovaná akce.

Úvodem proběhl rej masek a potom se už jen tančilo a soutěžilo. Děti malovaly strašidelné dýně, z toaletního papíru tvořily mumie, zazpívaly a předvedly písničku „Mrtvola“, loupaly jablíčka, tancovaly s duchem, s míčkem na čele a soutěžily v různých disciplínách. Všichni se aktivně zapojovali do soutěží a společně jsme prožili zábavné, strašidelné a příjemné odpoledne. Chválím některé děti a maminky za vlastnoručně vyrobené masky. Pro všechny děti byla připravená drobná odměna.