Šikula a šikulka

Šikula a šikulka ZŠ Jarošova

V měsíci květnu byla ve školní družině vyhlášena sportovní soutěž „O největšího šikulu a šikulku“.

Děti soutěžily celkem v 6 disciplínách a měly dokázat svou pohybovou zdatnost, šikovnost, vytrvalost a vůli. Jednalo se o hod na cíl, driblink, přeskok přes švihadlo, ručkování, dřepy, kliky nebo sklapovačky. Úspěchy se sečetly a titul získali:

Mladší chlapci
Sebastián S. – 2. třída
Starší chlapci
Samuel L. – 3. třída
Mladší dívky
Marie G. – 2. třída
Starší dívky
Elen Š.  – 4. třída

Vítězové obdrželi diplom a všichni zúčastnění drobnou odměnu.