Městské postupové kolo ve florbalu mladších žáků

MK ve florbalu ZŠ Jarošova

V našem malebném městě již léta úspěšně běží Havířovská liga základních škol (HLZŠ). Tento projekt na aktivizaci a zvyšování tělesné zdatnosti žáků základních škol (a víceletých gymnázií) je úžasným a úspěšným počinem SVČ Asterix a spolupracujících základních škol. V rámci seriálu ligy proběhl v Městské sportovní hale Slávia v úterý 8. 11. 2022 turnaj ve florbalu mladších žáků.

Naše škola se turnajů pravidelně účastní, a pokaždé se snaží podat ten nejlepší výkon. Skupinka chlapců, která na akci vyrazila tentokrát, byla jako vystřižená z Kurosawových Sedmi samurajů. V městské hromadné dopravě tiší, klidní, každý bojovník pevně svírající svou katanu (rozuměj florbalovou hůl) s myšlenkami soustředěnými na souboje, které bude brzy svádět s přesilou soupeřů.

A bylo tomu skutečně tak. Některé z týmů dorazily v plném obsazení a byly schopny pravidelně střídat své hráče. Našich sedm statečných muselo bojovat naplno bez podpory širšího kádru. Tento fakt, způsobený mnoha neblahými okolnostmi, však nebyl překážkou. Kluci se toho nezalekli, a i když toho měli často po fyzické stránce opravdu dost, přesto si uchovali soustředěnou mysl, bojového ducha a nezměrné odhodlání. Přes enormní snahu se jim ale nepodařilo zvítězit ani v jednom ze čtyř zápasů. Výkon, který podali, byl přímo heroický a to, že ani proti technicky zdatnějším a fyzicky vybavenějším soupeřů nedostali v žádném ze zápasů více než dvě (resp. jednou tři) branky, přináší velkou radost a vysokou dávku satisfakce. Jsem na vás pyšný, chlapi!

Za kabinet TV,
Petr Burkot