Školní kolo Pythagoriády 2022

Pythagoriáda 2022 ZŠ Jarošova

Ve  čtvrtek 20. října 2022 proběhlo na ZŠ Jarošova školní kolo matematické soutěže „Pythagoriáda“. Cílem této náročné soutěže je zvýšit zájem žáků o matematiku.

Soutěž byla určena pro žáky 6. až 9. ročníku. Soutěžící museli prokázat nejen znalosti získané v hodinách matematiky, ale také svůj logický úsudek, představivost, tvůrčí matematické myšlení a předvídavost. Žáci řešili 15 nelehkých úloh v časovém limitu 60 minut. Za každou správně vyřešenou úlohu získal soutěžící 1 bod. Úspěšným řešitelem školního kola je každý účastník, který získá 9 a více bodů. Zasoutěžit si přišlo celkem 15 žáků. Nejlépe si vedli žáci 9. ročníku.

Za účast a vynaložené úsilí všem soutěžícím děkuji a přeji trvalý zájem o řešení zajímavých matematických úloh.

Mgr. Marie Febrová