Sběračská soutěž Šípkový podzim

Sběračská soutěž Šípkový podzim

V měsíci říjnu Zoo Ostrava vyhlásila sběračskou soutěž Šípkový podzim. Do této soutěže se zapojili i žáci ZŠ Jarošova. Sbíraly se žaludy, jeřabiny a šípky, vše se muselo usušit a sušené plody jsme odvezli do ostravské zoologické zahrady začátkem měsíce listopadu. Celkem jsme odevzdali 52 kg sušených žaludů, 2 kg sušených jeřabin a 3 kg sušených šípků. Do soutěže se zapojili žáci 2. až 6. ročníku, celkem 18 žáků.

Nejlépe si vedli žáci 3. ročníku a nejlepším sběračem byl vyhodnocen žák 3. ročníku Žiga Jerguš, který nasbíral 15 kg lesních plodů.

Všem jarošáckým sběračům za zvířátka ZOO Ostrava moc děkuji a doufám, že v případě organizování podobných soutěží se zapojí více tříd.

Mgr. Marie Febrová, koordinátor environmentální výchovy