Školní akce „ZAMYKÁNÍ LESA“

Akce Zamykání lesa ZŠ Jarošova

Stejně jako každý rok, tak i letos v říjnu se žáci ZŠ Jarošova zúčastnili akce „Zamykání lesa“. Tuto akci připravily děti páté třídy spolu s paní asistentkou a paní třídní učitelkou. Pro žáky první až čtvrté třídy bylo nachystáno pět stanovišť.

Na každém stanovišti musely děti hádat hádanku, poskládat obrázek lesního zvířete, snažily se poznávat stromy a jejich plody, určovat stopy zvířat. Na závěr se všichni společně naučili básničku. Na pátém stanovišti se žáci rozdělili do dvou skupin a házeli šišky do připravených nádob.

Celá akce se vydařila, počasí nám přálo a děti si to náramně užily.

Hodnocení akce z pohledu dětí 5. třídy:
Carolina: „Ráno jsme šli s paní učitelkou a paní asistentkou do lesa, abychom připravili stanoviště pro děti z 1. stupně. Cestou paní učitelka vázala na různá místa žlutou stužku, aby ostatní děti věděly, kudy mají jít. Už to děti hodně zabavilo a všichni se na akci těšili.
Ondra: Byl jsem kapitánem a moc dobře se mi spolupracovalo s dětmi v mé skupině. Všechny třídy se hodně snažily, děti si skákaly vzájemně do řeči, aby řekly správnou odpověď. Byla to pro všechny zábava.
Nela M.: Byla jsem královna lesa, která měla za úkol les uzamknout na zimu. Zamkla jsem ho společně s ostatními dětmi velkým klíčem a společnou básničkou. Chtěla bych všem dětem poděkovat, že se zúčastnily a těšíme se zase na jaro, až les společně zase odemkneme.