Vánoční aranžování 2022

Vánoční aranžování ZŠ Jarošova

Ve středu 21. prosince 2022 proběhla na ZŠ Jarošova kreativní dílna, zaměřená na aranžování vánočních svícnů. Této akci předcházela příprava aranžovacího materiálu, na které se podíleli členové Environmentálního kroužku, v čele s její vedoucí – paní učitelkou Marií Febrovou.

Členky Environmentálního kroužku připravily pro zájemce z řad žáků 2. stupně aranžovací materiál (větvičky, aranžovací misku a hmotu, svíčku, sušiny). Akce byla zahájena úvodní instruktáží paní učitelky Febrové k pracovním postupům. Celkem se akce zúčastnilo 9 žáků, z toho pouze 1 chlapec Ondrej ze 7. ročníku. Žáci si z domu donesli doplňkový aranžovací materiál (zvonečky, hvězdičky, mašličky, stužky apod.). Tvůrčí práce šla žákům pěkně „od ruky“ a každý výrobek byl originální a zajímavý. I když se nejednalo o soutěž, přesto účastníci adventního odpoledne dokázali zhodnotit své výrobky sebekriticky a téměř jednotně se shodli na tom, komu se zhotovení vánočního svícnu podařilo nejlépe.

Vánoční svícen si děti vyrobily jako dárek pro celou rodinu, aby jim na vánočně prostřeném stole zpříjemnil rodinnou atmosféru a navodil pocit lásky, klidu, vzájemné pohody a porozumění.

Oceňuji samostatnost žáků a jejich kreativitu při tvorbě svícnu. Žáci byli se svou prací velmi spokojeni a hrdě si své výrobky odnášeli domů s pocitem dobře vykonané práce. Při odchodu z učebny bylo vidět, jak si váží své práce a jak je těší, že sami dokázali zhotovit krásnou a přitom užitečnou věc.

Zvláštní poděkování patří Adélce – žákyni 7. ročníku, která nejen tvořila vánoční svícen, ale také pomáhala všem účastníkům s lepením ozdob pomocí tavné pistole.

Na závěr mi dovolte, abych jménem členů Environmentálního kroužku a jménem svým popřála nejen žákům, ale i jejich rodičům krásné pohodové prožití vánočních svátků a pevné zdraví po celý nadcházející rok 2023.

Mgr. Marie Febrová