Beseda o životě s vodicím psem

Pán s vodícím psem ZŠ Jarošova

V březnu jsme ve škole měli vzácnou návštěvu. Z Ostravy k nám přijel pan Ladislav Holba se svým vodicím psem Amy. Společně přichystali besedu pro žáky prvního stupně. Pan Holba žákům i paním učitelkám vyprávěl nejen o životě lidí se zrakovým postižením, ale také o životě vodícího psa a o jeho výcviku v psí škole. Vyprávění doplňoval praktickými ukázkami. Ukazoval žákům například poslušnost vodicího psa, vysvětloval tipy pro komunikaci s nevidomým člověkem na ulici a nechal se dokonce i sám za pomoci vybraných dětí vodit po třídě. Celá beseda byla velice zajímavá, pro všechny zúčastněné také velice poučná. Panu Holbovi moc děkujeme a budeme se těšit na další setkání. A protože se Amy chystá do psího důchodu, přejeme jí, aby si pořádně odpočinula.