Projekt Sport do škol na ZŠ Jarošova

Projekt Sport do škol ZŠ Jarošova

Projekt Sport do škol má u dětí naší školy velký úspěch. Záměrem projektu je motivovat děti ke zdravému pohybu. Pohybové aktivity u nich rozvíjí mimo jiné také tvořivost či vnímavost. U dětí se rozšíří motorické zdatnosti a seznámí se s širokým okruhem pohybových aktivit (aerobik, hokej, gymnastika, parkour, stolní tenis, taekwondo, vzpírání). Sportující děti bývají často zdravější a šťastnější.

Hlavním cílem je rozvíjet pohybové a sociální dovednosti, koordinaci, flexibilitu, sílu malých žáků, ale také výchovu ke zdravému životnímu stylu.

Ukázky a aktivní zapojení v rámci TV do různých druhů sportu pod vedením kvalifikovaných trenérů ve spolupráci s učitelkami daných tříd, mohou vést k většímu zájmu o některý z těchto sportů.

Za ZŠ Jarošova chceme poděkovat za možnost zapojit se do tohoto projektu, a také bychom chtěly poděkovat trenérům za aktivní přístup, za příjemné a zajímavé hodiny TV a za snahu obohatit naše žáky o nové pohybové zkušenosti.

Mgr. Pavlína Bláhová a Mgr. Ivana Kučáková (ZŘŠ)