Jistím, lezu, lez…

Kurz lezení ZŠ Jarošova

V návaznosti na úklidovou akci uspořádanou 1. 6. 2023 jsme se rozhodli aktivní žáky ocenit. A tak jsme tedy se stejnou sestavou dětí vyrazili do havířovského skateparku vyzkoušet si „horolezení“. Pod dohledem certifikovaných lektorů jsme se seznámili se základní výbavou nutnou pro lezení, naučili se osmičkový uzel a vyzkoušeli si pohyb na stěně.

Na začátku panovalo mírné napětí a obavy, ale s každým dalším pokusem se mladí lezci zlepšovali. Sami instruktoři vyhodnotili výkony některých žáků jako velmi překvapivé a vytipovali i několik lezců, kteří mají podle jejich zkušeností velký talent.

Osobně jsem na každého z žáků velmi pyšná. Bylo radostné je sledovat. Byli tam nejen za sebe, ale také spolu. Vzájemně se povzbuzovali, dodávali si odvahu a chovali se velmi přátelsky.

Věřím, že si obdobnou akci brzy zopakujeme a přeji všem, ať mají dost odvahy překonávat své domnělé limity.

Za pedagogický organizátorský tým Mgr. Michaela Chlebounová