Soutěžní odpoledne k MDD ve školní družině

Soutěž v družině ZŠ Jarošova

V pátek 9. 6. 2023 proběhlo opožděné soutěžní odpoledne ve školní družině ke Dni dětí. Děti soutěžily v hodu do koše, zahrály si kuželky, shazovaly hodem kelímky a házely papírové kroužky na stojan. Všichni si hrátky užili, zasoutěžili si, a nakonec se těšili na sladkou odměnu. První místo obhájil Kristián P., druhé místo získala Marie H. a třetí byl Josef M. Děkuji za pomoc při této akci paní asistentce Kijovské.

Michaela Němcová, vychovatelka a asistentka pedagoga