Silácká soutěž „Síla stisku“

Silácká soutěž Síla stisku

Dne 25. 9. 2023 proběhla o velké přestávce na ZŠ Jarošova soutěž „Síla stisku“, kterou zorganizoval třídní učitel 9. třídy Petr Ogrocki pro žáky 2. stupně.

Soutěž spočívala v co nejpevnějším stisku konce provázku, který byl přivázán k hrdlu PET láhve. Vítězem soutěže se stal ten, kdo láhev udržel dvěma prsty (palec a ukazováček) co nejdéle. Vítězem se stal Martin z 8. třídy s časem 2:40 min., na krásném 2. místě s časem 1:30 min. se umístil Damián z 8. třídy a 3. se umístil Jarek ze 7. třídy, který PET láhev udržel 1:20 min.

Zcela mimo soutěž se umístil hlavní organizátor soutěže Ing. Ogrocki Petr, Ph.D., který láhev udržel 3:10.
Všem zúčastněným blahopřejeme k jejich výkonu!!!