Informace o vyhlášení volného dne pro žáky školy

ZŠ Jarošova slaví 65. let

V pátek 29. 9. 2023 vyhlásil ředitel školy volno pro žáky školy z technických důvodů.

Provoz školní družiny v tento den nebude zajištěn.

V Havířově dne 25. 9. 2023
Mgr. Přemysl Čapanda – ředitel školy

Informace o vyhlášení volného dne pro žáky školy