Kam po deváté třídě…?

Kam po deváté třídě ZŠ Jarošova

A je to tady – devátý školní rok, kdy naši deváťáci zasedli do lavic, a rozhodování kam na střední školu.

Žáci už dnes vědí, že do 30. listopadu se musí podat přihláška na střední školy, kde v rámci přijímajícího řízení probíhají talentové zkoušky. Aby se žáci mohli správně rozhodnout, v tom jim pomáhají i hodiny občanské výchovy, kde jsou informováni o podmínkách přijímacího řízení na střední školy, společně pracujeme na www.infoabsolvet.cz  s nabídkou učebních a maturitních oborů středních škol v ČR. Mezi žáky také už zavítali zástupci SŠ našeho města i regionu. Společně také navštívíme 7. listopadu Volbu povolání 2023 Havířov nebo Techniádu na SŠP v Havířově-Šumbarku. V tomto školním roce nás čekají další změny pro přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2024/25. Žáci i rodiče budou s těmito změnami včas seznámeni, abychom úspěšně vykročili na další cestu ke vzdělávání.

Mgr. Šárka Zapalačová, výchovná poradkyně