Přestávková soutěž „JAROŠÁCKÁ PÁKA“

Jarošácká páka ZŠ Jarošova

Dne 20. 11. 2023 proběhla na ZŠ Jarošova přestávková soutěž „JAROŠÁCKÁ PÁKA“. Soutěž se konala ve vestibulu 2. patra. Byla určena pro žáky 2. stupně a zaměstnance školy. Za každou třídu se mohla přihlásit 1 dívka a 1 chlapec v kategorii 6. a 7. ročník a 8. a 9. ročník. Do kategorie zaměstnanců se přihlásili pan učitel Ogrocki a pan asistent Orechovský. Vítězem se stal ten, kdo v limitu 1 minuty přetlačil svého soupeře. Soutěž byla velmi napínavá. Soutěžící byli povzbuzováni skandujícím publikem z řad žáků i učitelů naší školy. Oceňuji přítomnost paní zástupkyně, která si na nás udělala čas. Velmi dramatické bylo klání mezi Romanem a Tomášem, které po prvním i druhém kole bylo nerozhodné. O tom, jak soupeření mezi děvčaty, chlapci i zaměstnanci školy dopadlo, informuje výsledková listina.

Jarošácká páka ZŠ Jarošova

Každý soutěžící obdržel od p. učitele Ogrockého sladkou odměnu. Dne 18. 12. 2023 se můžete o velké přestávce těšit na gymnastické, pěvecké a taneční vystoupení žáků 3., 5. a 8. ročníku. Doufám, že nás přijdete opět povzbudit.

Text: Michaela Němcová, asistentka pedagoga a vychovatelka

Foto a organizace soutěže: Petr Ogrocki, třídní učitel 9. ročníku