Projekt „Týden zdraví“

Projekt Týden zdraví ZŠ Jarošova

Projekt proběhl na 1. stupni ZŠ Jarošova v týdnu od 19. do 23. února 2024.

Jako každý rok jsme vítali pomalu přicházející jaro projektem nazvaným „Týden zdraví“. Nejenže se žáci zábavnou formou dozvídali poznatky o problematice zdravé výživy a správného životního stylu, ale také tyto poznatky aplikovali. V celém týdnu měli například za úkol nosit zdravé svačinky dle seznamu. V některých třídách nechyběla ani ochutnávka ovoce, které děti poznávaly se zavřenýma očima. Pracovalo se samostatně i ve skupinách. Dokonce i někteří pracovníci školy vyučovali v tandemu tak, aby se mohli věnovat všem dětem dostatečně. Zajímavé hodiny o duševním zdraví přichystala paní psycholožka s paní sociální pedagožkou. Starší žáci se rovněž učili vypočítat svou hodnotu BMI i zaznamenávat data do vytvořených tabulek na počítačích. A při práci s kalorickými tabulkami bylo pro mnohé velkým překvapením zjištění, kolik cukru je obsaženo v jednotlivých nápojích, které každý den pijí. Tyto informace následně zapracovali do názorné nástěnky, kterou v rámci týdne vytvářeli.

Co se pohybu týče, v úterý jsme vyšli na zdravotní vycházku do lesa ke krmelci. Prvňáci, protože mají ještě krátké nožky, putovali za menším krmelcem, starší děti za velkým. Pro některé byla vycházka opravdovou výzvou, ale všichni ji zvládli. A aby toho pohybu nebylo málo, ve čtvrtek se žáci 2. a 3. třídy zúčastnili plaveckého výcviku a žáci 1. třídy měli hodinu tělocviku navíc. Závěr projektu byl rovněž ve znamení sportovních soutěží. Zástupci jednotlivých tříd se mezi sebou porovnávali v X-boji – šplhu, hodu plným míčem, skoku z místa a překážkové dráze. Všichni zúčastnění se velice snažili a soutěžili s chutí!

Věříme, že si žáci celý týden užili, a už se těšíme na další ročník!

Za kabinet 1. stupně Mgr. Eliška Kučáková
foto: Mgr. Pavlína Bláhová