Matematický klokan 2024

Matematický klokan ZŠ Jarošova

V pátek 22.3.2024 proběhla mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan, do které se každoročně zapojují i žáci ZŠ Jarošova.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do šesti kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ), Junior (1. – 2. ročník SŠ) a Student (3. – 4. ročník SŠ). Soutěží se v celé ČR v jednom termínu. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za každou špatnou odpověď se jeden bod odečítá. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh. Žáci musí v soutěži uplatnit nejen matematické dovednosti, ale především logický úsudek. Při řešení nesmí používat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu.

Do této soutěže se na ZŠ Jarošova zapojilo ve všech čtyřech kategoriích celkem 42 žáků. A kdo patřil mezi nejúspěšnější?

Kategorie Cvrček: 46 bodů – Adam Ž. (3.), 42 bodů – Kristian F. (3.), 41 bodů – Lilien P. (3.)
Kategorie Klokánek: 51 bodů – Samuel S. (5.), 42 bodů – Šarlota W. (5.), 38 bodů – Sofie S. (4.)
Kategorie Benjamín: 30 bodů – Natálie F. (6.), 21 bodů – David D. (6.), 20 bodů – Nikolas P. (7.)
Kategorie Kadet: 29 bodů – Daniel F. (9.), 27 bodů – Stefanie R. (9.), 25 bodů – Brooklyn S. (8.)

Do této mezinárodní soutěže se zapojili také ukrajinští žáci naší školy, kteří řešili stejná zadání jako účastníci letošního ročníku na Ukrajině. Jelikož jsou tato zadání odlišná od zadání pro Českou republiku, nejsou tyto výsledky zahrnuty do celostátních statistik v rámci ČR, ale jsou vyhodnoceny pouze v rámci školy. Celkem se této soutěže zúčastnilo 9 ukrajinských dětí. Nejlépe si vedl žák 9. třídy Marko K., který získal 52 bodů.
Každý ze soutěžících obdržel osvědčení o účasti. Všem soutěžícím děkuji za účast v nelehké matematické soutěži a těm nejlepším blahopřeji.

Mgr. Marie Febrová