Březen – měsíc knihy

Březen měsíc knihy ZŠ Jarošova

V měsíci březnu jsme si ve školní družině povídali s dětmi o knihách. Zda nějakou tu knihu doma mají, zda jim rodiče čtou anebo si děti rády čtou pro sebe. Taktéž jsme se bavili o tom, jestli chodí rády do knihovny. Děti si vyrobily také svého „čtenáře“ z papíru. Měsíc březen jsme zakončili tím, že si děti vyrobily svou záložku do knihy, kterou mohou využít třeba i ve vyučování. Ve školní družině si taktéž pravidelně čteme s předvídáním, nejčastěji pohádky, o kterých se pak společně bavíme a rozebíráme je.

Michaela Němcová, vychovatelka

Březen měsíc knihy ZŠ Jarošova