Týden bezpečnosti a dopravy ve školní družině

Týden bezpečnosti a dopravy ZŠ Jarošova

V minulém týdnu proběhl ve školní družině „Týden bezpečnosti a dopravy“. Při této příležitosti nás přišel navštívit školní metodik prevence pan Mgr. Roman Kratochvíl, MBA, který s dětmi debatoval na téma bezpečnost na sociálních sítích, bezpečnost na silnici a chování k neznámým lidem. Za milé povídání s dětmi mu děkuji. Dále jsem namalovala na dva výkresy křižovatky, které děti následně vybarvily. Na pomoc jsme si vzali dopravní značky, které jsme se učili poznávat a vysvětlovali jsme si i základy dopravních předpisů. Děti si vytvořily z papíru dopravní prostředky – například autíčka a cyklistu na kole. Dále nás čeká dopravně pohybová soutěž, o které si povíme v dalším příspěvku.

Michaela Němcová, vychovatelka