Dopravně-pohybová soutěž ve školní družině

Dopravně pohybová soutěž ve ŠD ZŠ Jarošova

V rámci „týdne bezpečnosti a dopravy“ ve školní družině jsem připravila pro děti pohybovou soutěž. Děti byly rozděleny na dvě skupiny, které spolu soutěžily. První disciplína byl slalom, kdy děti „jezdily s volantem“ po postavené slalomové dráze. V dalším úkolu musela družstva na čas sestavit rozstříhané dopravní značky. Poté se „utkaly“ ve dvojicích v namotávání autíček na provázek. Posledním úkolem byl hod balónkem na „semafor“. Koše byly obaleny barvami semaforu a děti se musely balónkem trefit do koše stejné barvy. Mezi všemi disciplínami si děti zatancovaly na písničku, kterou jim vybrala p. asistentka Monika Kijovská. Chtěla bych ji touto cestou poděkovat za pomoc při organizaci soutěže. Odměnou dětem bylo sladké překvapení.

Vychovatelka Michaela Němcová