Projekt „Den Země“ ve školní družině

Projekt „Den Země“ ve ŠD ZŠ Jarošova

V měsíci dubnu proběhl ve školní družině ZŠ Jarošova projekt „Den země“. S dětmi jsme si namalovali a vyrobili zeměkouli a náramek. Hlavním tématem projektu byla ekologie, chování k přírodě a třídění odpadů. Paní asistentka Monika Kijovská nám vyrobila „barevné kontejnerky“, na kterých jsme si vysvětlili a názorně předvedli způsob třídění odpadů. Dále jsme diskutovali o vzniku odpadu a jeho cestě k recyklaci a likvidaci. Děti zapáleně povídaly jak ony třídí odpad a jak se chovají k přírodě. Poslední části tohoto odpoledne byla práce s pracovním listem, ve kterém měly děti za úkol vybarvit pastelkami nejkratší cestu pro popelářské auto.

Vychovatelka Michaela Němcová