Výsledky voleb do školské rady

ZŠJ příspěvky

Dne 25. a 29. 4. 2024 proběhly na ZŠ Jarošova volby do školské rady na období 2024 – 2027.

Voleni byli dva kandidáti z řad zákonných zástupců a dva kandidáti z řad pedagogických zaměstnanců. Zvoleni byli tito kandidáti:

Zákonnými zástupci nezletilých žáků byli zvoleni členové školské rady:

Veronika Karvaiová (počet hlasů: 15)
Miroslava Ferková (počet hlasů: 12)

Pedagogickými pracovníky školy byli zvoleni členové školské rady:

Mgr. Šárka Zapalačová (počet hlasů: 18)
Mgr. David Kučák (počet hlasů: 16)

Nově zvoleným členům školské rady gratuluji.

Mgr. Přemysl Čapanda – ředitel školy