Close

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851

okres Karviná, příspěvková organizace

ZŠ JAROŠOVA HAVÍŘOV

Jsme příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

NOVINKY

Městské kolo v discgolfu 2019

V pátek 17.5.2019 proběhlo v lesoparku Stromovka městské kolo v discgolfu. ZŠ Jarošova se zúčastnila s družstvem složeným z žáků a žákyň deváté třídy. Kromě našeho týmu dorazilo do deštěm promáčené Stromovky ještě devět dalších škol. Původně dev…

30. 5. 2019

1. místo v turnaji v malé kopané „O pohár Pujmanky“

Dne 28. 5. 2019 se uskutečnil turnaj v malé kopané pořádaný na venkovním hřišti ZŠ M. Pujmanové. Družstvo chlapců ZŠ Jarošova zde dokázalo vybojovat skvělé 1. místo. Turnaje se zúčastnilo celkem šest týmů havířovských základních škol. V herním …

29. 5. 2019

Zachraňte životy: umývej si ruce

Centrum podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu se i v letošním roce připojilo do celosvětové kampaně „SAVE LIVES: Clean Your Hands“ („Zachraňte životy: umývej si ruce“) a vyhlásilo soutěž „O nejzdařilejší pexeso“ na téma hygiena…

22. 5. 2019

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2019/20

Pro školní rok 2019/20 jsou od čtvrtého ročníku nabízeny níže uvedené volitelné předměty: Čtvrtý ročník: Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Žáci budou s přihlédnutím ke svému výběru a rozhodnutí ředitele školy o zařazení do výu…

16. 5. 2019

Bezpečně na sociálních sítích

V rámci celoškolního projektového dne „Mobil – pomocník, ne kamarád!“ proběhly pracovní dílny, kde žáci výtvarně zpracovali plakát k pravidlům bezpečného chování na sociálních sítích. Jak se to našim žákům Jarošákům podařilo, posuďte sami!

12. 5. 2019

Recitační soutěž

Jako každý rok, i letos na naší škole ZŠ Jarošova proběhla recitační soutěž. Ze všech tříd II. stupně se zúčastnilo soutěže celkem osm žáků, tedy dva zástupci z každé třídy. Samotné soutěži předcházelo třídnické kolo v recitaci a následně pak…

11. 5. 2019

Radniční listy – ZŠ Jarošova: Dějepis na kolejích

Dne 20. března 2019 navštívili žáci ZŠ Jarošova netradiční muzeum na kolejích v rámci projektu Československé obce legionářské. Článek v květnových Radničních listech referuje o akci zaměřené na historii a výchovu k vlastenectví, která se usk…

29. 4. 2019

Celoškolní projekt: Mobil – pomocník, ne kamarád!

Dne 17. dubna 2019 proběhl na ZŠ Jarošova celoškolní projekt s názvem „Mobil – pomocník, ne kamarád!“. Na tomto projektovém dni spolupracovali s pedagogy ZŠ Jarošova prap. Bc. Miroslav Bagier z Obvodního oddělení Havířov 3, nprap. Bc. Miroslav Ko…

26. 4. 2019

Kariérové poradenství na IPS ÚP

Možná mnozí netušíte, čeho se výše uvedená zkratka týká, ale žáci VIII. třídy ZŠ Jarošova mají už jasno. Místo do školních zasedli do lavic na Informačním a poradenském středisku Úřadu práce ČR na pracovišti v Havířově, které navštívili 10. dubna 2…

17. 4. 2019

Pasování prvňáků na čtenáře

Stalo se již pěknou tradicí, že v dubnu se naši prvňáčci pasují do stavu čtenářského. Slavnostní pasování proběhlo 8. dubna 2019 v knihovně U Jeslí. Akce, která probíhá v rámci širšího programu pro základní školy, si klade za cíl nenásilnou for…

17. 4. 2019