Výsledky voleb do školské rady při ZŠ Jarošova

V souladu s volebním řádem školské rady se na ZŠ Jarošova uskutečnily dne 12. dubna 2018 již páté volby členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy a pedagogů. Článek zveřejňuje oznámení ředitele školy o výsledku provedených voleb.

Školská rada, která na škole působí od 1. ledna 2006, má celkem 6 členů. Dva z nich jmenuje zřizovatel školy, 4 členové jsou voleni v tajných volbách, které probíhají na škole.

Oznámení ředitele školy o výsledku voleb do školské rady při Základní škole Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace

Volby do školské rady při Základní škole Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace se uskutečnily dne 12. dubna 2018. Na základě tajného hlasování byly získány tyto výsledky:

1. Zákonnými zástupci nezletilých žáků byli zvoleni členové školské rady:

Jméno a příjmení: Kateřina Křížková
zákonný zástupce žáka ve třídě VII.

Jméno a příjmení: Eliška Opolková
zákonný zástupce žákyně ve třídě VI.

2. Pedagogickými pracovníky školy byli zvoleni členové školské rady:

Jméno a příjmení: Šárka Zapalačová

Jméno a příjmení: David Kučák

3. Zákonnými zástupci nezletilých žáků byli zvoleni náhradníci členů školské rady:

Pořadové číslo 1:
Jméno a příjmení: Veronika Karvaiová
zákonný zástupce žáka ve třídě I.

Pořadové číslo 2:
Jméno a příjmení: Klára Berkyová
zákonný zástupce žákyně ve třídě I.

4. Pedagogickými pracovníky školy byl zvolen náhradník člena školské rady:

Jméno a příjmení: Radka Kratochvílová

V Havířově dne 13. dubna 2018
Čj: 204/2018/ZŠJ

PaedDr. Václav Hujer
ředitel školy