Close

8. 5. 2018

Projekt Obědy do škol II

Projekt obědy do škol ZŠ Jarošova

Rodiče, kteří mají zájem, aby jejich děti dostávaly od září 2018 obědy zdarma, mohou na Úřadu práce v průběhu května a června 2018 sepsat žádost o zapojení do projektu.

Projekt bude pokračovat po celý školní rok 2018/2019. Pro zapojení do projektu na ZŠ Jarošova je rozhodující podmínka, aby se zákonní zástupci dítěte nacházeli v hmotné nouzi v měsíci květen nebo červen 2018 a jejich dítě bylo žákem školy.

Václav Hujer, ředitel školy