Projekt Obědy do škol II

Projekt obědy do škol ZŠ Jarošova

Rodiče, kteří mají zájem, aby jejich děti dostávaly od září 2018 obědy zdarma, mohou na Úřadu práce v průběhu května a června 2018 sepsat žádost o zapojení do projektu.

Projekt bude pokračovat po celý školní rok 2018/2019. Pro zapojení do projektu na ZŠ Jarošova je rozhodující podmínka, aby se zákonní zástupci dítěte nacházeli v hmotné nouzi v měsíci květen nebo červen 2018 a jejich dítě bylo žákem školy.

Václav Hujer, ředitel školy